Les fontaines au Sanctuaire Notre Dame de LourdesLOURDES. Photo prise pendant le Pèlerinage National du 13 au 19 août 2019. Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes; Les Fontaines - geste de l'eau
©Les fontaines au Sanctuaire Notre Dame de Lourdes|Eric Martin
Powrót do źródeł...

Wody z Lourdes

Grota Massabielle, wewnątrz której Bernadetta odkryła źródło, jest miejscem objawień. Po prawej stronie Groty znajdują się Fontanny, gdzie można się napić wody z Lourdes. Istnieje także możliwość zanurzenia się w basenach Sanktuarium.

Aller aux piscines et ramener de l'eau
Aller aux piscines et ramener de l'eau
Aller aux piscines et ramener de l'eau
Zamknij